NEN normen

NEN 7510

De server van Beeldoverleg is (naast ISO 9001 en ISO 27001) NEN 7510 gecertificeerd. Deze privacy norm is speciaal opgesteld voor de zorg- en welzijnssector. Privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. Iedere nalatigheid hierin kan risico’s vormen voor de gezondheid van de cliënten. Als zorgaanbieder moet u cliëntgegevens dan ook veilig opslaan en maximaal beschermen. De server van Beeldoverleg voldoet door de certificering aan de privacykaders die de NEN 7510 aan de Nederlandse gezondheidszorg stelt.