NEN 7510

De server van Beeldoverleg is (naast ISO 9001 en ISO 27001) NEN 7510 gecertificeerd. Deze privacy norm is speciaal opgesteld voor de zorg- en welzijnssector. Privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. Iedere nalatigheid hierin kan risico’s vormen voor de gezondheid van de cliënten. Als zorgaanbieder moet u cliëntgegevens dan ook veilig opslaan en maximaal beschermen. De server van Beeldoverleg voldoet door de certificering aan de privacykaders die de NEN 7510 aan de Nederlandse gezondheidszorg stelt.

splash
Over Beeldoverleg

Beeldoverleg biedt een complete service voor beeldbellen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over privacy of beveiligingsaspecten. Beeldoverleg is een verantwoord alternatief voor bv. Zoom, Microsoft Teams en Google Hangouts dat ook door zorgmedewerkers gebruikt mag worden.

Nog geen account?
Probeer één maand voor 1 Euro